Falander (MP): Mellerud brister i integrationsarbetet

Lyssna

Miljöpartiets företrädare i Melleruds Kommunstyrelse, Sofia Falander, menar att Melleruds kommun visar på stora brister i integrations- och etableringsarbetet för nyanlända. Kritiken följs upp genom frågor via en så kallad interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Tommy W Johansson, (S):

Förbättringspotential Det tycker Miljöpartiets Sofia Falander kring Melleruds kommuns integrationspolitik

-         I november 2015 blev kommunstyrelsen utlovade en integrationssamordnare, ändå upplever de ansvariga på Kroppefjäll att kommunen har varit nästintill osynlig i etableringsarbetet, säger Falander som företräder (MP) i kommunstyrelsen.

Falander deltog under sommaren på aktiviteter i Rostocks Brunnspark, där hon i egenskap av ung, kvinnlig politiker, förde dialog med många av de nyanlända och ansvariga för asylboendena i Melleruds kommun. Där framkom det att Melleruds kommun har en stor förbättringspotential i integrationsarbetet:

-         Vi har fantastiska möjligheter att jobba aktivt med etablering i Mellerud. Många av de nyanlända har hög utbildning och vår kommun skriker efter akademiskt skolade medarbetare. Ändå verkar kommunen ha frångått löftet om att anställa en integrationssamordnare att arbeta med etableringsfrågor, fortsätter Sofia Falander.

Med anledning av detta kommer Miljöpartiet att ställa frågor via en så kallad interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson (S). I frågorna undrar partiet om vad som egentligen hände med den utlovade tjänsten och om problematiken att i att kommunen har upplevts vara osynlig i integrationsarbetet samtidigt som enskilda invånare och frivilligorganisationer gjort enorma insatser för att bidra till integration och etablering. Eftersom Falander inte är invald i Kommunfullmäktige, framförs frågorna av partiets gruppledare Tony Johansson:

-         Ja, det är riktigt att jag inte är fullmäktigeledamot ännu, säger Falander. Men som kommunstyrelseledamot är jag besviken på att utfästa löften i november 2015 inte tycks ha blivit uppfyllda, så därför förtjänar frågan en debatt i kommunfullmäktige.

I Miljöpartiets kommunpolitiska handlingsprogram som tas fram inför valet kommer arbete och etablering vara några viktiga frågor som lyfts.

-         Kommunen behöver mer handlingskraft i styret – i Mellerud är det tydligt att det är vi Miljöpartister som står för handlingskraft, avslutar Falander som hoppas vara en av MP:s toppkandidater i valet 2018.

 

Läs mer: MP:s interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson

Vi har fantastiska möjligheter att jobba aktivt med etablering i Mellerud