Johansson (MP) om Miljöpartiets budgetförslag för Mellerud

Lyssna

Tony Johansson, gruppledare, sände under torsdagen in Miljöpartiets förslag för Melleruds kommuns budget 2019. Bland förslagen märks mål om att göra Mellerud till bästa miljökommun i Västra Götaland, att genomföra en risk- och konsekvensanalys innan eventuella beslut om att minska antalet korttidsplatser och att arbeta med olika arbetstidsmodeller för kommunens medarbetare.

Tony Johansson Gruppledare och kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet de gröna i Mellerud.

Ni föreslår att Mellerud ska bli bästa miljökommun i Västra Götaland. Varför? 

-  Att vara en ledande miljökommun skulle kunna bidra till att stärka Mellerud som varumärke, både för näringslivet i form av industri, jordbruk, handel och turism, men också för framtida invånare. Människor som väljer att flytta till Mellerud på grund av våra goda miljöförutsättningar ställer också krav på att kommunen blir ledande i omställningsarbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I grunden har vår kommun fantastiska förutsättningar för att ta över rodret och bli bäst i väst i dessa frågor. Att Melleruds kommun placerades  som 260:e bästa miljökommun (av 290) i landet och 43:a bästa miljökommun (av 49) i Västra Götalands län i miljöbarometern för år 2017, visar på att vi behöver ett genomsyrande budgetmål om saken.

 

I tjänstepersonernas förslag till budget föreslås det att antalet platser till särskilda boenden och korttidsplatser ska minska. Vad tycker ni om det? 

- I takt med att vården blir mer och mer mobil, så får den också lättare att komma in i hemmet till den som är sjuk. Och det gör att vi är villiga att pröva idén om att minska antalet korttidsplatser. Samtidigt saknar vi en genomgripande risk- och konsekvensanalys i budgetunderlaget. Och det behövs innan man går till skarpa beslut, annars är det oansvarigt. 

 

Ni vill pröva olika arbetstidsmodeller för kommunens personal. Vad innebär det?

- Att vara en attraktiv arbetsgivare består både i att attrahera nya medarbetare och i att kunna berika och stimulera befintliga medarbetare så de önskar stanna kvar och vidareutvecklas inom kommunen. Vi ser att de organisationer och myndigheter som jobbar med olika arbetstidsmodeller har lyckats minska sjukskrivningstal och få fler att bli nöjda med sina arbetsgivare. Exempelvis jobbar man på flera håll inom vården med något som kallas för 80-10-10, dvs att man är 80% av arbetstiden på sin arbetsplats, 10% ägnas åt vidareutbildning och 10% åt personlig utveckling. Från MP:s sida tror vi inte heller blint på att alla måste jobba heltid, det ska vara en rättighet för medarbetaren, inte ett tvång från arbetsgivaren.

 

Kommer ni att höja skatten?

- Nej, om vi som kommun lyckas med integrationen av de utrikesfödda invånarna, så kommer vi inte att behöva höja skatten i Mellerud. På så vis kan vi visa att mångfald berikar, att mångfald är lönsamt för en kommun som Mellerud. 

 

Läs Miljöpartiets förslag i sin helhet

Mångfald berikar, mångfald är lönsamt för en kommun som Mellerud