Klimatklivet gör Mellerud hållbart

Lyssna

Nordin var i Mellerud under måndagen för att informera sig över hur man lokalt har arbetat med regeringens klimatklivsmedel.

Information om klimatklivet Miljöpartisterna fick information från Fastighets- och fjärrvärmechefen Peter Mossberg.

Under mötet med kommunens Peter Mossberg fick Nordin och de lokala miljöpartisterna ta del av planerna för hur samtliga kommunala fastigheter ska kunna knytas samman genom arbetet med nya kulvertar för fjärrvärmenätet.Genom investeringen så kommer hela området öster om järnvägen kunna knytas samman med fjärrvärmenätet. Därtill sker investeringar vid Karolinerskolan i Dals Rostock.

 

- De här satsningarna kommer minska klimatutsläppen med hela 80% jämfört med dagens uppvärmning, säger Lise Nordin.

 

Medskicket från kommunens sida var att man vill öka möjligheterna att kunna få stöd för utredningsarbete, något som Nordin skulle ta med sig till rikspolitiken.

 

- Det ska vara lätt att göra rätt, därför behöver vi underlätta också för små kommuner att kunna utreda stora klimatvinnande investeringar, ansåg Lise Nordin.

 

Miljöpartiets lokalpolitiker Mohamed Josef och Tony Johansson var också med under besöket. Lokalt driver Miljöpartiet frågan om att Melleruds kommun borde ta ett ägarbeslut till Melleruds Bostäder om att knyta samman utbyggnaden av fjärrvärmenätet vid Karolinerskolan med det kommunbolagsägda fastighetsbeståndet i närheten.

 

- Det borde vara en självklarhet att knyta samman dessa bostäder med det nya nätet, anser Tony Johansson, som är gruppledare för Miljöpartiet i Mellerud. 

 

(publicerat i Melleruds Nyheter 8 mars)

Mer information: Läs Miljöpartiets förslag om att ge Melleruds Bostäder i uppdrag att koppla samman fastigheterna i Dals Rostock med det nya fjärrvärmenätet

Det ska vara lätt att göra rätt!