MP- förslag: Förbättra säkerheten för Melleruds tågresenärer

Lyssna

Stationsområdet i Mellerud saknar tydlig varning för tåg, för den som går över spåren till och från den plattform där de flesta tåg avgår/ankommer. Genom en motion föreslår Miljöpartiets Lill Kristoffersson (m.fl) att Mellerud satsar på bättre säkerhet.

Upprustat resecentrum men farlig övergång Lill Kristoffersson (m.fl.) MP föreslår säkerhetssatsningar för tågresenärerna.

Motionen i sin helhet: 

Förslag till beslut:

  1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att noggrant undersöka de möjligheter som finns att med hjälp av Trafikverket åtgärda och på bästa sätt eliminera säkerhetsrisken inom stationsområdet.

 

Bakgrund:

Vi har i Mellerud ett fint resecentrum med ett renoverat stationshus och ett trevligt kafé. Det finns dock en allvarlig riskfaktor som inte har åtgärdats.

När resenärerna ska gå på tågen passerar de ett järnvägsspår som endast är markerat med grindar. Spåret används för både gods- och persontrafik. Övergången är livsfarlig att passera för den som inte är uppmärksam och många är de faktorer som kan leda uppmärksamheten åt fel hål.

En är att endast en varningsskylt på grinden markerar faran. En annan är att de resande av naturliga skäl söker efter de mötande personerna när de anländer istället för att observera grindmärket.

Som ett utmärkt exempel på en bättre lösning kan nämnas Öxnereds station där både bommar och signaler varnar för annalkande tåg.

Tåget är det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt men på och avstigningar bör vara förknippade med största säkerhet för passagerarna.

 

För Miljöpartiet

 

Lill Kristoffersson, ersättare

Tony Johansson, gruppledare

Övergången är livsfarlig att passera för den som inte är uppmärksam