MP:s hbtq- politik för Mellerud

Lyssna

I samband med Mellerud Pride presenterar Miljöpartiet våra förslag för att göra Mellerud mer stolt, mer pride, året om.

Pridepartiet för Mellerud - Miljöpartiet Enligt undersökningar från RFSL så är Melleruds invånare mer öppna och tillåtande än många andra människor i landet. Risken för hatbrott är också mindre. Men undersökningen visar också på att kommunen kan göra mer och därför ber vi i Miljöpartiet om ditt förtroende i valet.

Visste du att det var genom en motion från MP som Melleruds kommun beslutade att flagga med regnbågsflagg på Mellerud Pride?

Här är fler förslag från Miljöpartiet i Mellerud:

 

· Inrätta ett HBTQ– råd tillsammans med övriga dalslandskommuner, enligt exempel från bland annat Göteborg

· Ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram normkritiska mål för Mellerud, som ska motverka diskriminering och bejaka mångfald

· Öka kultursatsningarna för subkulturer, såsom hbtq– rörelsen

· Undersök möjligheterna att tillsammans med näringsliv och turistverksamheter försöka fixa fler aktiviteter och teman för människor som definierar sig som hbtq– personer

· Inför en hbtq– diplomering för Melleruds olika verksamheter, efter exempel från regionens diplomering för exempelvis vårdcentraler.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: