Miljöpolitik

Om att antagna miljömål ska följas, att försiktighetsprincipen ska följas och att det byggs fler gång- och cykelvägar i Mellerud.

Miljöpartiet vill

  • Att de antagna miljömålen ska följas
  • Att parker bevaras och fräschas upp, såväl inom som utanför centrala Mellerud
  • Att natursköna sammanhängande gång-, cykel och ridvägar premieras framför strandtomter längs med våra vatten.
  • Att det byggs fler och mer sammanhängande gång- och cykelvägar

 

Mellerud ska vara en kommun anpassad till människans, djurens och naturens behov och förutsättningar. Vi vill slå vakt om kommunens gröna lungor och arbeta för att Melleruds kommun ska vara koldioxidneutral. När vi planerar nya bostadsområden ska lekplatser och gröna ytor finnas med från start så att föräldrar kan umgås med sina barn i hemmets omedelbara närhet.

 

En grön kommun kräver också en levande landsbygd. Därför vill vi utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken, utveckla lekplatserna och bygga gång och cykelvägar mellan de yttre tätorterna och centralorten. Vi vill få klart ett sammanhängande cykelvägnät. Vi vill dessutom genomföra en kartläggning av, och säkra lågstrålande zoner i kommunen.

 

Vi vill

 

- Att de antagna miljömålen ska följas

 

- Att parker bevaras och fräschas upp, såväl inom som utanför centrala Mellerud

 

- Att natursköna sammanhängande gång-, cykel och ridvägar premieras framför

strandtomter längs med våra vatten.

 

- Att det byggs fler och mer sammanhängande gång- och cykelvägar

 

- Att mängden vägsalt på våra vägar minskas

 

- Att centrumhandeln uppmuntras genom initiativ och möjliggörande av lokal profilering

 

- Att kommunen ska vara restriktiv med att upplåta mark åt kommersiella reklampelare

 

- Att en ny grönområdesplan tas fram

 

- Att kommunens inköpsansvariga i första hand skall välja produkter som inte är

djurtestade

 

- Att Melleruds kommun skall fastställa målet principer om närproducerat, ekologiskt

samt rättvis handel skall känneteckna kommunen

 

- Att försiktighetsprincipen skall följas gällande strålning från modern elektronisk och

digital teknik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: