Melleruds skola kan bättre

De mindre grundskolorna ska finnas kvar och ses som en tillgång i kommunen. Detta för att göra hela Melleruds kommun mer attraktivt för barnfamiljer.

Miljöpartiet vill

  • Att empatiundervisning integreras i det övriga skolarbetet
  • Att Mellerud ska fastställa tydliga, mätbara mål för att uppnå minst riksgenomsnitt i skolan
  • Att sluta kräva "arbetsro", då det är egentligen bara är en omskrivning för att lägga locket på
  • Att de mindre skolorna bevaras och utvecklas

Länk till TTELA- artiklar där MP Mellerud lyfter frågor om skola och utbildning: 

Artikel 1 (om mätbara mål för skolan).

Artikel 2 (MP ställer Svensson mot väggen).

Artikel 3 (Krav på öppenhet vid rektorstillsättning)

 

Vårt program:

Skolorna ska ha en verksamhet som ger elever kunskaper om livet och för livet. Det man

gör som barn fortsätter man gärna med när man blir äldre och därför vill vi att skolan

ska uppmuntra barnen att vara mer aktiva och att röra på sig. Det är också viktigt att

maten i skolan är näringsriktig, att det ska finnas vegetariskt alternativ och att andelen

ekologiskt odlade produkter ökar. Då får barnen och ungdomarna också bättre

förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Elever i grundskola och gymnasium

ska ges möjligheter till ett verkligt inflytande över sin skolgång. Vi vill uppmuntra initiativ

med breda påverkansformer i samverkan mellan skola, elever och föräldrar.

Miljöpartiet vill uppmuntra lokala initiativ på utbildningsområdet, det kan handla olika

hantverksutbildningar och annat. Elever med särskilda behov och elever inskrivna i

särskolan skall garanteras en skolgång likvärdig med alla andras. Empati och förmågan

till denna är grundläggande för goda sociala relationer och för ett samhälle där

mänskliga rättigheter och ett fullgott djurskydd efterlevs. Därför vill vi att empati

integreras i skolundervisningen. De mindre grundskolorna ska finnas kvar och ses som

en tillgång i kommunen. Detta för att göra hela kommunen attraktiv för barnfamiljer.

Vi vill

- Att Mellerud ska stödja försök med kommunala friskolor med brukarmajoritet

- Att Mellerud aktivt arbetar för att skolan och förskolan verkar för jämställdhet i

undervisningen

- Att pengar ska prioriteras till att utveckla idrottsämnet med fokusering på rörelse och

hälsa

- Att skolorna ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ vid skollunchen varje dag för

samtliga elever

- Att andelen ekologisk mat i skolorna ska öka, med målet att minst 25% av skolmaten

ska vara ekologiskt producerad vid mandatperiodens slut

- Att det ska finnas ett ökat utbud av frukt, grönt och andra hälsofrämjande varor i

skolkafeteriorna

- Att i samarbete med näringslivet i kommunen skapa möjligheter till lärlingsutbildningar

inom hantverksyrken

- Att Mellerud tillgodoser elevernas förstahandsval till gymnasiet i så god utsträckning

som möjligt

- Att empatiundervisning integreras i det övriga skolarbetet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: