Ungdomspolitik i Mellerud

Hur vill du utveckla politiken för den som är ung?

Miljöpartiet vill

  • Att ungdomsrådet ska vara representerat i de utredningar och kommittéer man önskar
  • Att ungdomars egna önskemål och idéer tas tillvara
  • Att socialbidragsberättigade familjer med sommararbetande ungdomar får behålla socialbidraget

 

Mellerud ska vara en kommun där barn och ungdomar räknas. Vi vill skapa direkta

kontakter mellan ungdomar och de kommunala beslutsorganen, så att vägen mellan

ungdomar och makthavare kortas. Miljöpartiet vill utveckla ungdomsråd och genom en

fast budget skapa möjlighet för ungdomar att påverka och driva egna projekt i

kommunen.

 

Många ungdomar mår dåligt av alla krav som ställs på dem i dagens samhälle och allt de

ska leva upp till. Detta kan yttra sig i dålig självkänsla eller depression och i

förlängningen leda till ökad konsumtion av alkohol, tobak och droger. Denna utveckling

måste brytas, därför vill vi skapa fler drogfria mötesplatser för ungdomar och att

ungdomsutvecklare ska finnas som stöd i hela kommunen.

Vi vill att barn och ungdomar ges rätten till en aktiv och innehållsrik fritid, fritidsgårdar

och möjligheter att utöva sina intressen är grundläggande för genomförandet av detta.

 

Vi vill

 

- Att ungdomars egna önskemål och idéer tas tillvara

- Att ett ungdomsråd ska inrättas

- Att det ska finnas ungdomsutvecklare tillgänglig för hela kommunen

- Att ungdomsrådet ska vara representerat i de utredningar och kommittéer man önskar

- Att socialbidragsberättigade familjer med sommararbetande ungdomar får behålla socialbidraget

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: