Nytt reningsverk behöver byggas snarast

MP har tagit kampen för byggandet av nytt reningsverk alltsedan 2010.

Det nuvarande reningsverket vid hamnen i Trosa har inte tillräcklig kapacitet, utan läcker i toppar ut otillåtna mängder närsalter i stadsfjärden! Genom dispens har man lyckats hålla genomsnittet på tillåtna nivåer 2013. Vi vill se en mer permanent lösning med mycket mindre utsläpp av kväve och fosfor i vår stadsfjärd!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: