100 % fler avgångar med Upptåget

Lyssna

För att fler skall få möjlighet att använda kollektivtrafiken kommer vi att arbeta för att den förbättras i kommunen. Fördubbla antalet avgångar med Upptåget samt förbättra busstrafiken i hela kommunen. Kollektivtrafiken är mycket viktig för möjligheten att arbetspendla på ett miljömässigt hållbart sätt.

Vi kommer att arbeta hårt för att påverka UL att utveckla tåg- och busstrafiken till, från och inom kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: