Skapa kulturell och ekologisk mångfald

Lyssna

För att öka förståelsen för samhällets helhet vill vi verka för att kommunen aktivt ger stöd till natur- och kulturaktiviteter. Samarbetet mellan kommunen och föreningslivet behöver stärkas.
Detta också som ett led i arbetet med öka den samhälleliga gemenskapen som motverkar känslan av ofrivilligt utanförskap.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: