Ökad lokal demokrati

Lyssna

För att öka allas möjligheter att delta i och påverka den lokala politiken vill vi verka för att fler av kommunens möten är öppna för allmänheten. Den demokratiska tillgängligheten behöver bli bättre.

 

Vi har under mandatperioden som gått fått igenom att fullmäktige kommer att sändas via webben. En motion om ett sk demokraticafé är under återremissbehandling och, som vi hoppas, kommer att återkomma för beslut inom kort.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: