100 % mer turism

För att fler skall upptäcka Älvkarleby kommun vill vi underlätta för fler företag inom grön turism får möjlighet att verka i kommunen. Målet är att fördubbla turismen i kommunen.

Vi ser besöksnäringen som en mycket viktig del av kommunens utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: