Integration

Våra representanter har tidigare jobbat med integration i kommunen och har både positiva och negativa erfarenheter. Tibro tar ett stort ansvar och är duktiga på det man gör, men det finns mycket som kan göras bättre. Här är ett av våra förslag.

 

KRITISKA GRUPPEN 5-15 ÅR:

Kommunen gör i nuläget mycket för integration i Tibro, men MP Tibro anser att de satsningar som görs i nuläget ej involverar en av de mest utsatta grupperna utrikesfödda, ungdomar 5-15år gamla. Resurser bör omfördelas och öronmärkas för insatser med målet att intigrera och sysselsätta yngre utrikesfödda ungdomar i vardagen. De projekt som genomförs tidigare har varit framgångsrika men har haft en äldre målgrupp. Strategier och aktiviteter bör planeras och genomföras gemensamt med skola, föreningsliv och folkbildningsrörelsen för att förebygga den växande segration som uppstått i några av Tibros mest utsatta områden. Ett problem som snabbt växer, inte bara i Tibrokommun utan hela Sverige. Viktigt är att ta del av och lyssna på de som levt eller lever under dessa förutsättningar. Därför bör första steget vara att upprätta en dialog med de boeende i dessa områden för att kunna få en klarare bild av problemet och sedan gemensamt lägga en handlingsplan. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: