Miljö

I Vision 2017 nämns inte natur, miljö eller kilmat en enda gång, vi tycker det är fel. Vi vill att Tibro skall ta större ansvar för miljön och klimatfrågan. Detta är några av våra förslag:

RANKÅSOMRÅDET:

Natur och fritidsområdet i Rankås är inte bara oerhört vackert, det är också en viktig del i livet för många Tibrobor. Det är även hem för många framgångsrika idrottsföreningar, glada motionärer och en lugn avkopplande plats för hela familjen att promenera och uppleva naturen i. De som besökt platsen regelbundet har säkert märkt många tråkiga förändringar här. Vi tycker Rankås bör skyddas och bevaras för kommande generationer Tibrobor. Vi efterlyser mer ansvar och vill därför att kommunen intensifierar dialogen med de privata markägarna om hur vi tillsammans kan lägga upp en långsiktig plan för hur området på bästa sätt skall bevaras. Rankåsområdet är ett arv som ej skall försummas. 

MAT I OFFENTLIGSEKTOR:

Vi anser att all mat som serveras i Tibrokommuns offentliga sektor bör innehålla mer ekologisk, närproducerad och säsongsbetonad. I nuläget ingår Tibrokommun i ett avtal som gör att vi varken kan ställa krav på närodlat eller ekologiskt. Det tycker vi är dumt och omodernt. Vi bör sätta vår ambitionsnivå högre än så. Tibrokommun bör se över sina möjligheter att påverka och omforma det avtal man redan ingår i. Om det inte är genomförbart bör man se sig om efter andra alternativ. 

Vi bör även sluta använda och sälja (i caféer på bla. skola och vård) produkter som innehåller palmolja som inte är certifierade enligt RSPO.

NEJ TILL TORVBRYTNING:

Frågan om torvbrytning vid Ryholms stormosse var länge en aktuell fråga för alla utom Tibrokommun. Tibrokommuns intresse för denna fråga har varit oerhört lågt trots att detta direkt påverkar närboende inom kommunen och även visat sig ha negativa effekter på närliggande vattendrag. Karlsborgskommun och Törebodakommun som också påverkats av detta har tog initiativet och ansvaret att samla in namn mot planerna för att bedriva denna verksamhet. Torvbrytningen har nu fått avslag och lagts på is, men flera år av verksamhet utan tillstånd har satt sina spår.  Nu återstår arbetet att återställa området. Tibro bör ta ansvar för att detta arbete genomförs korrekt och ordentligt.

 

(Torvbrytning har pågått under lång tid utan tillstånd. Nu återstår arbetet att återställa området.)

KARLSBORGSBANAN: 

Frågan om Karlsborgsbanan bör vara mer aktuell nu än någonsin och undersökningar som har gjorts visar att det finns en majoritet som är för en upprustning av banan. Flera exempel på tidigare nedlagda banor som återigen tagits i bruk finns runt om i Sverige och den positiva utvecklingen på dessa orter har varit oerhört tydlig. MP Tibro vill applicera och uppleva den så kallade "Pågatågseffekten" även i Tibrokommun. Därför bör ett oberoende underlag beställas som sedan skall användas för att ta ett definitivt beslut om banans framtid då de underlag som existerar i nuläget är bristfälliga och/eller missvisande. Klart redan nu är att vi besitter en oerhörd potential för en effektiv, miljövänlig och modern infrastruktur. Vi vill därför att inget förhastat beslut om rivning och nedläggning av Karlsborgsbanan skall tas innan ett sådan underlag existerar. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: