Laddstolpar för elbilar mitt i centrum

Laddstolpar för elbilar mitt i centrum

Miljöpartiet de gröna i Mjölby har sedan i maj 2017 efterlyst fler laddstolpar i kommunen för att möta behovet i och med den ökade efterfrågan på elbilar. Nu är de på väg, med hjälp av företaget CLEVER och Tekniska verken i Linköping!


Från och med i vår slipper elbilisterna fortsättningsvis susa förbi centrala Mjölby för att ladda sina fordon! Detta är möjligt delvis tack vare Regeringens och Miljöpartiets satsning på  det så kallade ”Klimatklivet” som är en del av statsbudgeten som riksdagen har beslutat om och som är ett historiskt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Enligt nuvarande förslag kommer fyra nya laddstolpar att sättas upp centralt på parkeringen i hörnet av Burensköldsvägen och Magasinsgatan, nära resecentrum.

Tekniska verken står för investeringen och driften medan bolaget CLEVER, som ägs gemensamt av energibolagen Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping, har ett färdigt system, som inkluderar mobil-applikation och laddkort. Mikael Blom på Tekniska verken berättar att laddstolparna i Mjölby har en planerad driftsättning i mars.

Det kommer att finnas fyra olika betalalternativ för CLEVER kort för publik laddning, vilka du kan hitta på deras hemsida: https://clever.nu/laddkort/

Vi är förhoppningsfulla om att fler investeringar i grön, klimatsmart infrastruktur kommer att göras i Mjölby kommun under kommande år, och kommer fortsatt att arbeta för att detta ska bli fallet!

Om ni vill läsa mer om Tekniska verkens arbete för att bygga ut laddinfrastruktur gör ni det på deras hemsida: https://www.tekniskaverken.se/tjanster/laddlosningar/var-satsning/

För att läsa mer om CLEVERS kunderbjudanden för publik laddning så kan ni gå in här: https://clever.nu/laddkort/

Om ni vill läsa mer om Regeringens satsning på klimatklivet, och vad det innebär, så kan ni gå in på Naturvårdsverkets hemsida, här: http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Eller varför inte Regeringens egna hemsida: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringen-foreslar-ytterligare-en-halv-miljard-pa-klimatatgarder/

Om ni har frågor om Miljöpartiet de gröna i Mjölbys verksamhet, kontakta:

Christoffer Sjögren, Ordförande
Miljöpartiet de gröna i Mjölby
christoffer.sjogren@gmail.com
tel: 073-505 55 49

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter