Motala

Miljöpartiet verkar för ett långsiktigt hållbart Motala.

Följ oss gärna på Facebook www.facebook.com/mpmotala

 

Miljöpartiet i Motala är Motalas gröna alternativ i kommunpolitiken. Vi vill vidareutveckla vår kommun på många sätt, kulturellt, klimatsmart och kunskapsmässigt.
Miljöpartiets perspektiv är både lokalt och globalt och vilar på solidaritet med kommande generationer och omsorg om planeten vi lever på.
Tillsammans kan vi bygga ett friskare, grönare och medmänskligare Motala. Välkommen du också!

Miljöpartiet Motala

Kontakt