Mer resurser åt biblioteket

Nu ökar utlåningen och besöken på vårt bibliotek! Vi vill satsa på biblioteket och speciellt på den uppsökande verksamheten

Miljöpartiet vill

  • ge mer resurser till biblioteket.
  • utöka den uppsökande verksamheten.

 Vi vill ha ett utåtriktat och aktivt bibliotek som ges möjligheten att arbeta läsfrämjande i vår kommun. Biblioteket ska vara en tillgång och en resurs för att stärka våra barns läslust och därför behöver biblioteket vara en prioriterad verksamhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: