Nacka

Lyssna

Miljöpartiet är Nackas tredje största parti och arbetar för ett modernt och långsiktigt hållbart Nacka. När Nacka blir stad vill vi se en grön och innovativ stad med plats för människor. Här och under A-Ö längre ned kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. 

Facebook Blogg Instagram Twitter Medlemswebb

 

Kyrkviken i Järlasjön Att rädda Järlasjön och Kyrkviken var en stor valfråga både 2010 och 2014. NU, vid valet den 9:e september 2018 är det sista chansen att rädda sjön. Miljöpartiet kämpar för ett hållbart landbaserat alternativ för rening av vatten från Nackas gator & torg. Dagens styrande politiker vill lägga stora renings- bassänger i Kyrkviken vilket riskerar att försämra vattnet i Nackas största sjö och förstöra miljön vid Kyrkviken. Om Miljöpartiet hamnar i en styrande majoritet efter valet blir det ett hållbart landbaserat alternativ.
Våra prioriteringar

Miljövänliga och hållbara trafiklösningar.

Nacka växer och vi vill planera den nya staden utifrån människor istället för bilar. Det tjänar både klimatet, miljön och vi själva på.

Rättvis skola.

En rättvis och meningsfull skola är alla barns rättighet. Miljöpartiets syn på skolan bygger på att alla barn och unga i grunden är aktiva och kreativa individer med förutsättningar att bli solidariska, ansvarstagande och lyckliga vuxna. En rättvis och meningsfull skola är en trygg skola som stimulerar till livslångt lärande och ger möjligheter till personlig utveckling.

Ekologisk och närlagad mat i skola och omsorg.

På kommunal nivå serveras mycket mat, främst till våra yngre och äldre invånare. Vi vill ersätta halvfabrikat och uppvärmd mat med närodlat, närlagat och ekologiskt.

Kommunalt fastighetsbolag.

För att bättre kunna styra över utbudet av bostäder i Nacka och tillgodose bristen på hyreslägenheter, vill vi med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett allmännyttigt bostadsbolag.

Miljöpartiet de gröna Nacka

Kontakt