Livskvalitet och hälsa för äldre

Lyssna

Miljöpartiet vill satsa på förebyggande arbete och forskning om äldres hälsa. Vi vill även starta ett kommunalt bostadsbolag som bl.a. kan bygga trygghetsboenden.

Andelen äldre i Nacka och i resten av Sverige ökar mer än övriga åldersgrupper. Detta ställer höga krav på vår kommunala äldreomsorg som redan idag har hög belastning. Nacka måste bygga särskilda boenden för äldre integrerat i detaljplanerna för att möta framtidens utmaningar då befolkningsstrukturen gör att antalet äldre ökar. Nacka kommer att behöva cirka hundra platser de kommande tre åren och därefter ökar det mer. Ett kommunalt bostadsbolag skulle utöver att bygga vanliga hyresrätter även kunna bygga trygghetsboenden och andra boendeformer för personer med särskilda behov.

Att Nackas medborgare på äldre dagar kan behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang är viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten. Att arbeta hälsofrämjande är att arbeta förebyggande och undvika att exempelvis sjukdom och fallskador inträffar.

Att öka tillgängligheten är viktigt för kommunens äldre. Vi vill att äldre får samma möjlighet som alla andra att vistas ute i samhället. Fysisk tillgänglighet innebär att lo­kaler och andra fysiska miljöer är anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller som har en dold funktionsnedsättning som allergier, doftöverkänslig­het, nedsatt ork eller kognitiv svikt. Även kultur har betydelse för hälsan både vad gäller inlärning och rehabilitering enligt många forskare. Kulturella aktiviteter och kulturupplevelser är hälsofrämjande och re­habiliterande. Miljöpartiet vill bidra till att äldre människor inom exempelvis demens­vård och äldrevård ska ha samma rätt att få ta del av kulturaktiviteter som övriga med­borgare i kommunen.

Miljöpartiet vill ha god, närlagad, näringsrik och ekologisk mat i äldreomsorgen. Vi vill att äldre ska ha rätt till närlagad mat och att all mat inom omsorgen skall hålla hög kvalitet och i hög grad lagad på ekologiska råvaror. God närlagad mat behöver inte bli dyrare. Äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet. Äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en mål­tid om dagen tillsammans med andra.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: