Återvinningscentraler med fokus på återanvändning

Lyssna

Miljöpartiet vill utveckla återvinningscentraler till riktiga kretsloppsparker i linje med den cirkulära ekonomin där reparationer, renoveringar och försäljning skapar både lokala jobb och förbättrar miljön.

Det du inte själv vill ha kan någon annan ha glädje av. Genom att reparera mera sparar vi också resurser.

Miljöpartiet vill

  • Att fler avfallsfraktioner än matavfall och brännbart ska kunna samlas in direkt vid Nackas småhus
  • Att det ska finnas avtal med närliggande kommuner för tillgång till närmaste återvinningscentral för Nackas invånare
  • Att återanvändningsverksamheter ska finnas med i planeringen av Nacka stad

Att se till så att det blir så lite avfall som möjligt bidrar till minskad användning av jordens begränsade resurser. I ett grönt Nacka moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Insamlingen av Nackas glas- och pappersförpackningar har vid ett mättillfälle varit nästan lika stor per invånare som genomsnittet i övriga landet, men bara ungefär hälften för farligt avfall, tidningar, plast- och metallförpackningar.

Miljö­partiet vill att fler avfallsfraktioner än matavfall och "brännbart" samlas in direkt vid småhusen, något vi tidigare föreslagit och fått igenom i Nacka. De återvinningsstationer som idag finns i kom­munen för privatpersoner ska kunna nyttjas även av förskolor och skolor som ett inslag i den pedagogiska verksamheten där förskolepersonalen tillsammans med barnen återvinner olika material.

Miljöpartiet ser gärna att kommunen sluter avtal med närliggande kommuner om möj­lighet att få tillgång till deras återvinningscentraler. Ur ett miljö- och tillgänglighets­perspektiv bör medborgarna ha rätt att åka till närmaste återvinningscentral oavsett var den är belägen.

Miljöpartiet kommer fortsätta arbeta för riktiga kretsloppsparker i Nacka, sådana som inte bara tar emot utan även renoverar, reparerar och säljer saker. På så vis kan vi kombinera återvinning, återbruk och sociala projekt och kommunen kan ta ett helhetsansvar för hållbarhet.

Den planerade kretsloppsparken i Kil är mindre tillgänglig för många nackabor. Vi vill att också boende i centrala Nacka får lätt tillgängliga återanvändningsverksamheter i linje med den cirkulära ekonomi som Miljöpartiet förespråkar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: