Återvinningscentraler med fokus på återanvändning

Lyssna

Miljöpartiet vill utveckla återvinningscentraler till kretsloppsparker i linje med den cirkulära ekonomin där reparationer, renoveringar och försäljning skapar både lokala jobb och förbättrar miljön.

Miljöpartiet vill

  • Att fler avfallsfraktioner än matavfall och brännbart ska kunna samlas in direkt vid Nackas småhus
  • Att det ska finnas avtal med närliggande kommuner för tillgång till närmaste återvinningscentral för Nackas invånare
  • Att återanvändningsverksamheter ska finnas med i planeringen av Nacka stad

Att se till så att det blir så lite avfall som möjligt bidrar till minskad användning av jordens begränsade resurser. I ett grönt Nacka moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen. Insamlingen av Nackas glas- och pappersförpackningar har vid ett mättillfälle varit nästan lika stor per invånare som genomsnittet i övriga landet, men bara ungefär hälften för farligt avfall, tidningar, plast- och metallförpackningar. Miljö­partiet vill att fler avfallsfraktioner än matavfall och "brännbart" samlas in direkt vid småhusen, gärna med fler fraktioner för optisk sortering med hjälp av färgade avfalls­påsar i likhet med andra kommuner. De återvinningsstationer som idag finns i kom­munen för privatpersoner bör kunna nyttjas även av förskolor och skolor som ett inslag i den pedagogiska verksamheten där förskolepersonalen tillsammans med barnen återvinner olika material.

Miljöpartiet ser gärna att kommunen sluter avtal med närliggande kommuner om möj­lighet att få tillgång till deras återvinningscentraler. Ur ett miljö- och tillgänglighets­perspektiv bör medborgarna ha rätt att åka till närmaste återvinningscentral oavsett var den är belägen.

Den planerade kretsloppsparken i Kil är mindre tillgänglig för många nackabor. Vi vill att också boende i centrala Nacka får lätt tillgängliga återanvändningsverksamheter i linje med den cirkulära ekonomi som Miljöpartiet förespråkar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: