Bergs gård

Bergs gård, f.d. Bergs oljehamn, kan bli ett fantastiskt fint område att bo och leva i. Utsikten över havet och den omkringliggande naturen ger förutsättningar för att skapa en boendemiljö utöver det vanliga.

Att det överhuvutaget kan bli bostäder i "Bergs oljehamn" är faktiskt Miljöparitets förtjänst. Efter att ha lusläst avtalet mellan kommunen och dåvarande Statoil förstod Miljöpartiet att kommunen var tvungen att säga upp avtalet illa kvickt: annars skulle det automatiskt förlängas med flera år. Efter att ha påtalat detta sa kommunen upp avtalet och vägen mot utvecklingen till ett bostadsområdet kunde börja.Det är viktigt att bebyggelsen i Bergs gård ges en utformning och funktionalitet som tar till vara områdets förutsättningar. Bostäder och andra lokaler ska vara miljöanpassade, byggda med den senaste miljöteknologin och med en utformning som förhöjer områdets karaktär. Läget kräver också att kollektivtrafiklösningar väljs som ger en bra och säker förflyttning för dem som bor och arbetar i området. Även här anser Miljöpartiet att en linbana till Nacka Strand och Forum kan vara en attraktiv lösning. En utvecklas pendelbåtstrafik är en annan kollektivtrafiklösning som kan gagna området.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: