Cykel i Nacka

Lyssna

Vi vill att fler ska välja att lämna bilen hemma och ta cykeln istället. Det tjänar både vi själva och miljön på. Vi vill göra det lättare och smidigare att cykla i Nacka.

Miljöpartiet vill

  • Att kommunens cykelplan ska vara fullt genomförd senast år 2018 istället för år 2030
  • Bygga fler huvudcykelstråk
  • Bygga fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik
  • Införa lånecyklar i Nacka och erbjuda alla med lånekort möjlighet att låna elcykel på kommunens bibliotek

Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Cykeln är ett praktiskt transportmedel som tillsammans med kollektivtrafik kan erbjuda billiga, flexibla, mer miljövänliga transporter och dessutom göra en betydligt trevligare stadsplanering möjlig. Viljan att cykla har ökat kraftigt det senaste årtiondet, detta har till stor del skett trots stadsplaneringen, inte på tack vare den.

Vi vill att bilarna ska få ta omvägen, inte cyklisterna. Vill bygga fler cykelhuvudstråk och höghastighetscykelvägar som gör det lätt och snabbt att cykla i Nacka och till våra grannkommuner. Vi vill att kommunens cykelplan ska vara genomförd redan år 2018, inte år 2030 som enligt dagens ambitionsnivå.

Miljöpartiet anser att satsningarna i kommunens cykelplan inte får skjutas på framti­den och vill se en snabbare utbyggnadstakt av cykelbanenätet. Investeringar i cykelbanor är samhälls­ekonomiskt lönsamma och är ingenting som ska skjutas på framtiden. Dagens - och morgondagens - cykelbanor måste också vara anpassade till de nya cyklar som nu kommer: både de eldrivna och de bredare lastcyklarna. I och med att fler pendlar med cykeln behöver cykelvägarna vara säkra och alltid planeras med utgångspunkt att tydligt separeras från gående och bilar.

Lånecyklar, förmånscyklar, lån av elcykel och cykelvårdsstationer
Vi vill införa lånecyklar i Nacka. Att låna en cykel ger många fördelar. Du väljer själv i vilket cykelställ du vill hämta eller lämna tillbaka cykeln i och den är alltid oljad, servad och pumpad.

Efter ett förslag från Miljöpartiet erbjuder kommunen alla sina anställda en förmånscykel lik­nande upplägget för ”hemdator”. Detta bidrar både till en förbättrad hälsa hos de anställda och att fler väljer cykeln som transportmedel.

Miljöpartiet vill på försök låta alla som har lånekort kunna låna elcyklar på Nackas bibliotek. Att låta invånare testa elcykel skulle kunna leda till att fler upptäcker cykeln som transportmedel. Att kunna låna utrustning, saker och prylar går i linje med den hållbara cirkulära ekonomin. Det vi bara behöver ibland, inte själva har råd med eller vill testa på är ypperligt att låna och dela med varandra för att slippa tillverka i överflöd och tära så lite som möjligt på världens resurser. Innan andra "tek" för att låna saker av varandra finns på plats i Nacka så tycker vi att de befintliga biblioteken iallafall kan ha ett begränsat antal elcyklar till utlåning, precis som i andra kommuner. Biblioteken finns redan i Nackas olika hörn och möjligheten skulle därmed finnas att snabbt kunna få igång ett dylikt test-/pilotprojekt.

På en cykelvårdsstation är det möjligt att spola av cykeln med vatten, blåsa rent med tryckluft, torka med varmluft och pumpa däcken. I s.k. cykelkök är det även möjligt att reparera sin cykel. För att ännu fler ska välja cykeln som färdsätt vill vi att en cykelvårdsstation ska finnas centralt också i Nacka. Denna cykelvårdsstation kan förhoppningsvis senare utvecklas till ett cykelkök.

Vi har alla ett ansvar för att klimatmålen nås och kombinationen av kollektivtrafik och cykel är ett sätt att flytta fram positionerna. Mer än en tredjedel av ett genomsnittligt tjänsteföretags koldioxidutsläpp kommer från personalens resor till, från och i arbetet. En cyklad mil istället för att köra bil ger minskade koldioxidutsläpp med i genomsnitt 2 kg. Den som cyklar får samtidigt motion och därmed bättre hälsa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: