Vattenrening och mindre buller med gröna tak och väggar

Vi måste arbeta mer med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö. Gröna, växtbeklädda bullerskydd dämpar buller samtidigt som växtligheten i dem tar hand om dagvatten och ökar den biologiska mångfalden i staden eftersom fåglar, fjärilar och andra insekter trivs bland växterna. Även gröna tak tar hand om och renar vatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: