HÅLLBARA TRAFIKLÖSNINGAR OCH INFRASTRUKTUR

Vi vill verka för en hållbar livsstil utan behov av egen bil. Idag är alla med och betalar för bilägarnas kostnader, bl.a. genom subventionerade p-platser. Vi vill att bilägarna ska bära sina egna kostnader och att marknaden får styra priset på p-platser i garage och på kommunal mark. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar är både trevligare och bättre för miljön och hälsan. Även om samtliga bilar i framtiden går på el så kommer vi inte få plats med fler bilar än idag och vi behöver därför tänka nytt.

Små cyklar som far omkring, de hörs nästan ingenting, lite rassel och lite pling, rassel, rassel och pling.

Miljöpartiet vill:
* Ha en östlig kollektivtrafikförbindelse med stor kapacitet att transportera människor med både stadslinbana och fler och tätare båtförbindelser istället för en östlig motorvägsförbindelse.

* Jobba aktivt för mer kollektivtrafik, tunnelbana till Orminge och Älta samt lokala matarbusslinjer.

* Bygga fler och säkra cykelparkeringar och cykelserviceställen samt lobba för möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

* Införa ett lånecykelsystem som fungerar ihop med Stockholms så man kan låna och lämna överallt.

* Omgående göra stora satsningar på utbyggnad av och bättre separera gång- och cykelbanor.

* Anpassa kommunens elnät och infrastruktur för framtidens elfordon och ordna fler laddstolpar.

* Ta hand om schaktmassor i Nacka och använda som bullervallar och avskiljare mellan gång-och cykelbanor och övrig trafik.

* Arbeta för teknikkulvertar i Nacka där flera olika typer av ledningar och nät dras för att inte behöva gräva upp gatan varje gång något nytt ska anläggas eller repareras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: