Mer kollektivtrafik och mindre bilar

Lyssna

Framtidens trafiklösningar är kollektiva. Miljöpartiet i Nacka vill verka för att fler väljer att lämna bilen hemma och istället åker kollektivt eller cyklar. Vi vill ha tunnelbana, tvärbana och linbana till Nacka. Vi vill även satsa på snabbcykelbanor, matarbussar samt bättre skyltning för kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill

  • Ha tunnelbana till Nacka
  • Bygga linbana i Nacka
  • Införa matarbusstrafik i villaområdena
  • Bygga fler huvudcykelstråk och cykelparkeringar
Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Mer kollektivtrafik, mindre motorvägar

När Stockholmsregionen växer måste kollektivtrafiken hänga med. Då måste bussarna och tågen bli fler. Nya spår och linjer tillkomma. Det är viktigt för att människor ska få sin vardag att gå ihop och en förutsättning för en hållbar utveckling.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Fler linjer och avgångar
  • Ta bort spärrarna och inför öppen spärrlinje i tunnelbanan
  • Påstigning genom alla dörrar i bussen
  • Fler trafikvärdar och biljettkontrollanter

Läs mer

Fler linjer och avgångar
Staden växer och kollektivtrafiken måste hänga med. Idag hinner familjer flytta in i bostadsområden innan bra kollektivtrafik är på plats. I stort sett all spårburen trafik har nått kapacitetstaket i rusningstid. Nationella och lokala mål för framkomlighet och minskade klimatutsläpp förutsätter att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ökar, samtidigt som gång och cykel ökar sin andel av det totala resandet. Med nuvarande planering ser vi en utveckling som går rakt emot dessa mål. Huvuddelen av de trängselskatter som hade kunnat utgöra en finansiering för utbyggd kollektivtrafik, är nu fastlåsta för många decennier framåt i en motorvägstunnel. Miljöpartiet vill satsa mer än Alliansen på utbyggd kollektivtrafik. När vi i länet blir fler kan avgångarna inte bli färre.

Ta bort spärrarna och inför öppen spärrlinje
Miljöpartiet vill skrota spärrarna i tunnelbanan. Spärrarna orsakar trängsel och försvårar framkomligheten för resenärerna. De har orsakat ett stort antal klämolyckor, de skapar otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. Barn hamnar ofta på fel sida. Äldre riskerar att fastna med väskor när de inte passerar tillräckligt fort. Funktionsnedsatta har svårt att ta sig fram i den röriga trafikantmiljön som spärrarna och dess olika informationsskyltar bidrar till. Dessutom är spärrarna kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. Miljöpartiet konstaterar att med den växande befolkningen vi har i Stockholms län, så behöver vi göra det smidigare att resa kollektivt, inte sätta upp fler hinder.

Påstigning genom alla dörrar i bussen
Vi vill att resenärerna ska kunna kliva på bussen genom alla dörrar. Då flyter allt bättre. I ett växande Stockholm måste fri påstigning genom alla dörrar, där vi själva blippar vår biljett, vara en självklarhet och inte bara en tillfällig åtgärd. Påstigning genom alla dörrar gör det lättare att komma ombord. Det gör också att bussen snabbare kan komma i väg och minskar stressen för busschauffören. När det blir lättare att hålla tidtabellen kan busschauffören köra lugnare.

Trafikvärdar och biljettkontrollanter
Resenärer, inte minst unga, ska uppleva kollektivtrafikmiljön som säker och trygg. Det måste därför vara lätt att få kontakt med kundservice och trafikvärdar. Miljöpartiet vill att spärrvakterna vidareutbildas till trafikvärdar och biljettkontrollanter. På så vis kommer antalet tillgänglig personal ute på stationer, perronger och ombord på fordon att mångdubblas. Personal som kommer att bidra till att öka tryggheten, ge service och kunna genomföra fler biljettkontroller.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: