Mer kollektivtrafik och mindre bilar

Framtidens trafiklösningar är kollektiva. Miljöpartiet i Nacka vill verka för att fler väljer att lämna bilen hemma och istället åker kollektivt eller cyklar. Vi vill ha mer tunnelbana, linbana och fler pendelbåtar. Vi vill även satsa på snabbcykelbanor, matarbussar samt bättre skyltning för kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill

  • Ha tunnelbana till Orminge och Älta
  • Bygga linbana i Nacka
  • Införa matarbusstrafik i villaområdena
  • Bygga fler huvudcykelstråk och säkra cykelparkeringar

Istället för att jobba för en Östlig förbindelse för bilar vill vi jobba för fler tvärförbindelser över vattnet. Vi behöver nya förbindelser samt fler och tätare turer.

Ett förslag är en gratis triangelfärja mellan Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården i form av en färja för fotgängare och cyklister skulle kunna samfinansieras med byggherrar, kommun, landsting och EU i Kvarnholmen-området, istället för en vägförbindelse.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: