Mer kollektivtrafik och mindre bilar

Lyssna

Framtidens trafiklösningar är kollektiva. Miljöpartiet i Nacka vill verka för att fler väljer att lämna bilen hemma och istället åker kollektivt eller cyklar. Vi vill ha tunnelbana, tvärbana och linbana till Nacka. Vi vill även satsa på snabbcykelbanor, matarbussar samt bättre skyltning för kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill

  • Ha tunnelbana till Nacka
  • Bygga linbana i Nacka
  • Införa matarbusstrafik i villaområdena
  • Bygga fler huvudcykelstråk och cykelparkeringar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: