Vi måste ta ett globalt ansvar

För att lösa den globala klimatutmaningen krävs att vi agerar lokalt. Miljöpartiet vill att Nacka på sikt blir självförsörjande på energi.

Kommunal vindkraft

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2014-06-16
Sidney Holm - Miljöpartiet de gröna

I dag är det lönsamt för en kommun att investera i vindkraft
Priserna på vindkraftverk och kringrustning har fallit kraftigt de senaste åren. Ett vindkraftverk kostar idag 10-13 miljoner kronor per megawatt, installerat och klart att leverera el till nätet. Ett modernt tvåmegawatts vindkraftverk producerar i ett normalt vindläge 6 000 MWh vilket räcker till el för t.ex. 6 ishallar eller all gatubelysning i Nacka.

  • En kommun som producerar el för eget behov slipper betala energiskatt på den egenproducerade elen.
  • Nacka kommun har en kreditvärdighet som gör att vi idag när vi emitterar egna obligationer får en låneränta på under en procent.

Det är olönsamt att inte investera i vindkraft
Sammantaget gör detta att det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att bygga eller att köpa egen vindkraft, det är också ekonomiskt olönsamt att låta bli. Utöver de positiva klimat- och miljöeffekterna får det också en stark pedagogisk effekt här i kommunen. Många känner en uppgivenhet inför klimathotet och skulle må bra av och känna att kommunen börjar ta sin del av det globala ansvaret för klimatet.

Överproduktion som skattemässigt inte är fördelaktig för kommunen kan enkelt leasas ut till lokala företag här i Nacka och på så sätt ytterligare driva på omställningen mot ett hållbarare Nacka.

Miljöpartiet anser att kommunen själv bör producera den el kommunens verksamheter förbrukar. Tills så sker vill vi att all el kommunen köper in från andra ska vara grön el. Vi vill att kommunen på sikt blir helt självförsörjande på all energi. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: