Svindersviksbron

Lyssna

Vi har arbetat emot Kvarnholmsförbindelsen genom Ryssbergen. Bilvägen innebär ett stort ingrepp i ett unikt urskogsområde, bidrar till ökade luftföroreningar och bullernivåer samt innebär stora kostnader för Nacka kommun. Förbindelsen prioriterar även biltrafik istället för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: