Miljövänlig och hållbar infrastruktur

Lyssna

Nacka växer och vi vill planera den nya staden utifrån människor istället för bilar. Det tjänar både klimatet, miljön och vi själva på.

Miljöpartiet vill

  • På riktigt prioritera gång-, cykel-, och kollektivtrafik framför biltrafik.
  • Att kommunens cykelplan ska vara fullt genomförd senast år 2018 istället för år 2030
  • Slopa parkeringsnormen som fördyrar bostadsbyggandet
  • Starta ett kommunalt parkeringsbolag som bl.a. kan administrera parkeringsavgifterna från den kommunala gatuparkeringen

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Miljöpartiet anser att stadsutvecklingens och planeringens viktigaste uppgift är att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt uthålliga samhällen. Vi vill bygga ett Nacka som är hållbart även för kommande generationer. Ett Nacka som tar hänsyn till de stora utmaningarna, bland annat till följd av klimatförändringarna. Vi vill skapa ett humanare, lugnare och grönare Nacka. En mötesplats för människor, inte bilar.

Vi vill på riktigt prioritera cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar bli både trevligare och bättre för miljön. För oss är det viktigt med en demokratisk och mer jämställd fördelning av gaturummet. Med färre bilar får vi dessutom en friskare befolkning på köpet. Nacka med sin långa kust passar bra för kollektivtrafik på vattnet, ett resealternativ som dessutom i.o.m. Slussens ombyggnad blir än mer intressant att utveckla. Vi har länge arbetat för en avgiftbelagd gatuparkering på kommunal mark, något som 2015 införs. Vi fortsätter arbeta för skapandet av ett kommunalt parkeringsbolag som bl.a. kan administrera dessa parkeringsavgifter.

Vi vill omgående göra en stor satsning på cykel- och gångbanor i Nacka. Vi vill att det anläggs huvudcykelstråk som separeras från både gång- och biltrafik. Vi vill bygga fler säkra och väderskyddade cykelparkeringar. Vi vill också att det satsas på mjuka åtgärder med information till kommunens invånare och bättre skyltning.

Läs mer om vad vi tycker i olika aktuella trafikfrågor:

Gatukostnader
Skurubron
Svindersviksbron
Parkeringsnorm
Cykelbanor
Linbana i Nacka

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Miljövänliga och hållbara trafiklösningar