Nackas natur ska vara till för alla

Vår välfärd, vårt välbefinnande och vår framtid är beroende av naturen. Nackas unika naturområden är en viktig källa för livskraft och återhämtning och därför bör de vara öppna och åtkomliga för allmänheten. Det är inte bara naturen på land som är viktig utan även den marina miljön kan skydda biotoper och bidra till en högre biologisk mångfald. Miljöpartiet vill se att det inrättas fler marina naturreservat i Nacka.

Naturreservat i Nacka Det här är en karta över befintliga naturreservat i Nacka men det är också flera nya som är på gång att bildas.

Miljöpartiet vill

  • Att alla Nackabor ska ha tillgång till stränder, parker och grönområden.
  • Göra naturreservaten tillgängliga för funktionsvarierade och barnvagnar.
  • Bevara naturmiljön i reservaten och inrätta fler marina naturreservat.
  • Satsa på bättre skyltning i naturreservaten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: