Nacka behöver en naturvårdsplan

Nacka kommun behöver en naturvårdsplan. Detta är särskilt angeläget inför den expansiva fas och byggande som kommunen står inför. Det är svårt att överblicka vad som händer med naturen när mark splittras upp i mindre detaljplaner. Därför är det viktigt att identifiera områden med skyddsvärda bio­toper på exempelvis Sicklaön och på ett bra sätt skydda och integrera dessa områden i den be­byggelse som planeras. Dessa områden kan erbjuda Nackaborna viktiga ekosystem­tjänster och samtidigt vara ett verktyg för att nå Nackas lokala miljömål.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: