Barngruppernas storlek i förskolan

Barngruppernas storlek i förskolan

Nacka har för stora barngrupper och det påverkar tryggheten för barnen: ju fler barn och vuxna, desto fler personer tvingas barnen ha en relation till. Och tryggheten är viktig särskilt för de yngre barnen. Stora barngrupper i förskolan är ett problem även på andra vis: barnens och de vuxnas arbetsmiljö blir nämligen också lidande.


Att bedriva pedagogik, se och ha tid för alla barn är inte lika enkelt i en stor grupp som i en mindre. Eller hur skulle ljud- och konfliktnivån om utrymme se ut vid frukostbordet hemma med 10-12 barn och två vuxna i familjen? Skulle det bli bättre om familjen fick en vuxen till? Troligen. Men om vi lägger till ytterligare 5-6 barn då? Nja. Visst är personaltäthet viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem.

Nacka har stora utmaningar vad gäller behöriga pedagoger, personal med förskollärarutbildning och förmåga att locka hit personal, få dem att må bra och stanna kvar. Miljöpartiet ser hur detta hänger ihop med barngruppernas storlek, för visst är utbildade pedagoger oerhört viktigt men det måste också finnas möjlighet att ha pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn. En arbets- och lärandemiljö med mindre barngrupper kan därmed vara en del i att få hit och behålla behörig och kompetent personal.

Miljöpartiet vill satsa särskilt på att minska storleken på barngrupperna i Nackas förskolor. Vi gör det inte via en generell höjning av förskolechecken utan genom riktade särskilda bidrag för minskade barngrupper i förskolan. Pengar som alla förskolor i Nacka kan söka för att minska sina barngrupper. Vi väljer att öronmärka bidraget just eftersom vi verkligen vill se att det går till minskade barngrupper. Eftersom pengar är avgörande för verksamheten ska det därmed löna sig ekonomiskt att ta in färre barn och slippa göra en avvägning mellan vart pengarna ska gå: hyra, inköp av material, högre löner eller mindre barngrupper. Detta bidrag kommer enbart gå till det sistnämnda.

I ett Nacka som ska vara bäst behöver vi satsa för framtiden. Barnen är framtiden och tillsammans behöver vi ge alla barn och pedagoger en lugnare och tryggare lärande- och lekmiljö. Nackas förskolor ska vara bäst, även på att ha små barngrupper!

Nyheter på Barngruppernas storlek i förskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter