Äldre i Nacka

Äldre i Nacka

Att kunna bo kvar i Nacka som äldre ska vara en självklarhet. Det ska vara möjligt att flytta från hus till lägenhet, även för den som har låg pension. Det är också viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten att på äldre dagar kunna behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang. För att enkelt kunna få information, råd och stöd behövs en äldreombudsman i Nacka.
* Satsa mer på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för att motverka fallskador.

* Ha en opartisk och fristående äldreombudsman som kan informera om äldreomsorgen, rättigheter och skyldigheter, ge råd och stöd samt ta emot synpunkter och klagomål.

* Att äldre som bor hemma ska kunna välja mellan matlåda eller att få maten lagad i hemmet samt att äldre som är beroende av hemtjänsten ska kunna välja att äta minst en måltid om dagen tillsammans med andra.

* Starta ett kommunalt bostadsbolag som även ska kunna bygga trygghetsboenden och andra bostäder för personer med särskilda behov.

* Att kommunen ordnar fler boendeformer för äldre som exempelvis kollektiv- och generationsboenden.

* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad och har möjlighet att byta boendeform.

Nyheter på Äldre i Nacka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter