Finnbodaberget

Finnbodaberget

Vi måste planera in tillgänglighet från början och erbjuda lösningar när den brister. De boende i seniorhuset på Finnbodaberget måste få rimliga möjligheter att komma till och från bostäderna, antingen genom en nyöppning av passagen mellan seniorhuset och Danvikshem eller via en hiss från Finnbodaberget.
En snabb och kostnadseffektiv lösning är att den förbindelse i gången mellan huskropparna som tidigare fanns öppnas igen och att även kommunen kan vara drivande i en sådan dialog. Det skulle vara ett sätt att snabbt förbättra tillgängligheten och återställa den som det var tidigare och något som skulle kunna göras i princip omgående, om bara viljan finns.

Nyheter på Finnbodaberget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter