Modulbostäder

Modulbostäder

Modulbostäder med tillfälliga bygglov är ett bra sätt att snabbt öka möjligheten att kunna erbjuda bostäder till nyanlända, studenter och unga som vill flytta hemifrån. Det är också en utmärkt lösning eftersom vi på detta vis får en blandning av bostäder och boende.
Nacka växer och det bultas och bankas, grävs och grejas. Hela centrala Nacka står inför en enorm förvandling och kommer att ge plats åt nya invånare, arbetstagare och trafikslag. Under tiden som Nacka tar form är det mycket mark som står tom i väntan på bebyggelse. Tillfälliga bostäder kan lösa ett akut problem av bostadsbrist samtidigt som det är smart att utnyttja mark vi kommer att bygga på – men först i ett senare skede. Temporärt i väntan på det permanenta, kan vi säga. Det höll majoriteten av partierna i Nacka med om och gick på Miljöpartiets förslag om att bygga modulhus på mark som annars skulle stå tillfälligt tom.

När bostäder saknas blir bostadssituationen särskilt jobbig för de människor som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Även här är modulbostäder med tillfälliga bygglov ett bra sätt att lösa en akut bostadskris, särskilt i en kommun som Nacka som planerar att bygga bostäder och växa inom de närmaste åren men där det finns mark som inte kommer att bebyggas permanent förrän längre fram i tiden. Byggprocesser tar ofta mer eller mindre lång tid, men med kreativitet och vilja så kan vi göra mycket under denna tid.

Modulbostäder är ett bra sätt att snabbt öka möjligheten att kunna ta emot nyanlända, erbjuda bostäder till studenter och se till att unga som vill flytta hemifrån har någonstans att bo. Det är också en utmärkt lösning eftersom vi på detta vis får en blandning av bostäder och boende. När alla inkluderas i staden och vi bygger med sociala hänsyn får vi ett varmt och välkomnande samhälle. Kvarter med plats för olika typer av bostäder för alla plånböcker gör att vi alla får plats och bor nära, inte långt ifrån varandra och uppdelade i olika områden. Modulbostäder löser en akut bostadskris när städer växer och får argumentationen om att ”viljan finns men möjligheterna saknas” att falla.

I centrala Nacka planeras det för 15000 nya lägenheter och 10000 arbetsplatser fram till år 2030. När det gäller de nya arbetsplatserna går det lite trögt och man räknar med att många av dessa kommer att byggas först mot slutet av planeringsperioden. Den största anledningen är att tunnelbanan inte beräknas vara i drift förrän kring år 2025.

Miljöpartiet ser att vi framöver behöver ta fram mer realistiska kalkyler som tar hänsyn till modulhusens enklare uppförande och att de faktiskt har ett andrahandsvärde. Om vi till exempel bygger modulhus på en enkel plintgrund slipper vi kostsam grundläggning. Det blir också billigare att iordningsställa marken för kommande bebyggelse. Moduler som står på plintgrund har även ett högre andrahandsvärde och är lättare att flytta på än de som står på annan grund. Om vi inte tar hänsyn till allt detta när vi ska fatta beslut om att bygga modulhus så kan det bli så att vi väljer bort bra och billigare lösningar för andra i praktiken dyrare och sämre alternativ.

När verkligheten knackar på dörren behöver vi skynda på bultandet och bankandet så att vi kan erbjuda fler tillfälliga bostäder i väntan på morgondagens färdigbyggda Nacka.

Nyheter på Modulbostäder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter