Fossilfritt Nacka 2040

Fossilfritt Nacka 2040

Miljöpartiet vill att Nacka ska vara fossilfritt och klimatneutralt senast år 2040.


För nackaborna skulle ett fossilbränslefritt Nacka till exempel betyda

  • Minskade utsläpp från trafiken – från fossila till förnybara drivmedel, fordon med mindre energianvändning och en kommun som är transportsnål och tillgänglig
  • Egen produktion av el på alla kommunala byggnader och anläggningar
  • Ökad insamling av matavfall för att öka produktionen av biogas som kan ersätta fossila bränslen 
  • Mer energismarta bostäder

Nacka ska öka mängden förnybar el som produceras här och ställa höga krav på energieffektivisering i nybyggda bostäder. Vi vill också utreda ett förbud mot försäljning av fossila bränslen.

Klimatneutralt Nacka

Ett klimatneutralt Nacka innebär att målet att bli fossilfri finns med i alla kommunens verksamheter. Nacka som organisation måste gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030. En fossilbränslefri stad förutsätter också ett nära samarbete mellan invånare, näringsliv och andra offentliga verksamheter. Målet är att vi helt slutar använda fossila bränslen 2040.

Fossilbränslefri vägtrafik – övergång till förnybara drivmedel och minskad biltrafik

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Mycket behöver göras för att ställa om fordonsflottan och effektivisera trafiken. Vi vill att kommunen lobbar för mer och ny sorts kollektivtrafik bl.a. i form av tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och lokala små bussar som tar resenärer till större kollektivtrafikknutpunkter.

Fossilbränslefria arbetsmaskinerGrävmaskiner, truckar och gräsklippare använder fossila drivmedel och behöver gå över till förnybara bränslen. Fokus ligger på Nackas egen verksamhet, men vi har en viktig roll att även påverka hela marknaden.

KolsänkorVi vill att Nacka producerar sin egen biokol.

Fossilbränslefri sjöfartNacka är en kustkommun med mycket sjötrafik som passerar här. Nästan alla fartyg drivs tyvärr av fossila bränslen och sjöfartssektorn styrs i hög grad av internationella regler. Vi vill att Nacka gör vad vi kan för att verka för en fossilbränslefri sjöfart och att pendelbåtarna till och från Nacka ska drivas fossilfritt.

Utfasning av fossila bränslenOlja för uppvärmning används allt mindre i Nacka. Vi har varit drivande i att kommunen ska sluta värma upp sina egna byggnader med olja och kommer fortsätta arbeta för fler solceller på kommunala tak, så att Nacka producerar egen el på kommunala byggnader och anläggningar.

Nyheter på Fossilfritt Nacka 2040

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter