Järlasjön

Järlasjön

Miljöpartiet vill skapa Kyrkviksparken, en vacker våtmarkspark där det kraftigt förorenade regnvattnet från Sickla köpkvarter kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön. Vi vill också undersöka möjligheterna att binda fosfor via aluminiumfällning.
Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön.

Kommunen har till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köpkvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng. En anläggning som kan bli 300 meter lång och 6 meter bred. Inga landbaserade alternativ har utretts då de bedöms kosta mer än de pengar man redan fått från köpkvarterets ägare för att rena vattnet.

Miljöpartiet vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och trafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen. Vid Kyrkviken vill vi skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin väg ner mot Järlasjön.

Många industrier låg i centrala Nacka. Det är också här några av våra mest förorenade sjöar finns. Även om utsläppen av fosfor och kväve till Nackas största sjö Järlasjön minskar, tar det lång tid för sjön att återhämta sig från tidigare utsläpp. Det beror bland annat på att sjöbottnen fortsätter läcka fosfor som lagrats där. Fosforn bidrar till fortsatt övergödning och kan leda till farlig algblomning. En metod som visat sig effektiv för att få stopp på fosforläckage från bottnar är att binda dem till bottnen med hjälp av aluminium. För att nå miljömålen och vattendirektivets krav måste vi göra mer för att stoppa fosforläckaget från Nackas sjöbottnar. Därför föreslår Miljöpartiet att Nacka kommun utreder om aluminiumfällning är en lämplig metod för att minska fosforläckaget från Järlasjöns botten.

 

Nyheter på Järlasjön

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter