Klimatfärdplan

Klimatfärdplan

Klimatnödläget är akut. Politikens uppgift är att greppa en närmast
ogreppbar kris och möjliggöra en rättvis omställning av hela samhället. Miljöpartiets uppdaterade Klimatfärdplan beskriver hur vi vill ta
oss an den uppgiften.

Klimatfärdplanen innehåller politik för att minska växthusgasutsläppen och öka inbindning av kol. Med vår Klimatfärdplan vill vi ge en sammanhängande berättelse om vår klimatpolitik, och på vilka principer den vilar.

Om du på djupet vill läsa om MP:s klimatpolitik rekommenderar vi dig att läsa hela planen.

Det finns också en kort version med de viktigaste poägerna sammanställda.

Nyheter på Klimatfärdplan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter