Klimatkompensation

Klimatkompensation

En av de viktigaste åtgärderna för att uppfylla klimatmålen är att resa klimatsmart. Därför måste Nacka kommun både minska resandet och välja hållbara alternativ för de resor som görs. Idag finns det också digital teknik för att hantera möten och annat för att minska behovet av resor. Miljöpartiet har föreslagit en lokal klimatkompensation.
Därför vill Miljöpartiet att kommunen går in och klimatkompenserar för de resor kommunens verksamheter står för och har därför föreslagit en lokal klimatkompensation. Pengarna kan användas lokalt till olika projekt inom kommunen som en utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, lokal produktion av biogas och biokol, lokal solelproduktion eller kanske solvärmeanläggningar för att hålla Nackas fotbollsplaner spelbara på vintern. Vi skulle även kunna använda pengar i ett lokalt klimatkliv där även företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka stöd till konkreta åtgärder som ger hög klimatnytta per investerad krona.

Det går att lyfta klimatfrågan och påverka beteenden och attityder i en grönare och mer hållbar riktning. Klimatet är mänsklighetens största utmaning och det krävs att vi i kommunen gör allt vi kan för att bidra till en lösning.

Nyheter på Klimatkompensation

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter