Kommunal vindkraft

Kommunal vindkraft

För att lösa den globala klimatutmaningen krävs att vi agerar lokalt. Miljöpartiet vill att Nacka på sikt blir självförsörjande på energi. Vi tror dock att sol är mer lämpligt än vind just i Nacka.
Miljöpartiet i Nacka har tidigare drivit frågan om kommunal vindkraft. Eftersom de statliga subventioner för landbaserad vindkraft som tidigare fanns har tagits bort ser vi inte längre detta som en lämplig lösning. Det skulle krävas väldigt stora vindkraftverk för att komma upp i de fullasttimmar (årsproduktionen av el i relation till installerad effekt) som behövs för att nå ekonomisk lönsamhet. Sådana vindkraftverk blir svårplacerade i en kommun med Nackas befolkningstäthet.

Däremot vill vi att Nacka kommun med sin starka ekonomi investerar i ekonomiskt lönsam vindkraft i andra kommuner, dels för att driva på utvecklingen mot mer fossilfri energi, och för att nå ett mål om att bli helt självförsörjande på energi.

Vad gäller lokal elproduktion anser vi att solceller är den bästa vägen att gå för Nacka kommun. El från solceller är redan idag en ekonomiskt lönsam affär och genom åren har vi lagt flera motioner om konkreta satsningar på förnybar energi. Vi är det enda politiska partiet som avsatt stora belopp för lokala investeringar i solcellsanläggningar. I vår senaste skuggbudget för Nacka kommun avsatte vi 100 miljoner kronor till investeringar i solcellsel. Att Alliansen inte avsatte en enda krona till detta i deras senaste budget är lite märkligt eftersom kommunfullmäktige både  bifallit vår motion från 2016-05-23 om att satsa mer på solenergi och vår motion från 2016-03-14 om att finansiera sådana satsningar via gröna obligationer. Miljöpartiet i Nacka kommer fortsätta arbeta för att kommunen ska bli självförsörjande på förnybart!

Nyheter på Kommunal vindkraft

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter