Kommunalt fastighetsbolag

Kommunalt fastighetsbolag

För att bättre kunna styra över utbudet av bostäder i Nacka och tillgodose bristen på hyreslägenheter, vill vi med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett allmännyttigt bostadsbolag.


Kommunen har en gammal pensionsskuld på drygt 1,5 miljard vilken man har tänkt vältra över på nästa generation av skattebetalare. Miljöpartiet vill föra in dessa pengar i kommunens balansräkning och med hjälp av kommunens egna pensionsavsättningar starta ett kommunalt bostadsbolag.

För att motverka segregationen i Nacka och lättare kunna erbjuda alla en bostad, vill vi avsätta delar av kommunens pensionspengar i en pensionsstiftelse. Stiftelsen ska tillsammans med kommunen äga en allmännyttig bostadsstiftelse som ska förvalta och hyra ut bostäder med hyressättning efter allmännyttiga principer, vilket innebär till en långsiktig självkostnad.

Stiftelsen ska även kunna bygga bostäder och lokaler med utpräglad samhällsnytta, som t.ex. trygghetsbostäder för äldre, gruppboenden för personer med särskilda behov, förskolor och särskolor. Bolaget ska bygga i egen regi på kommunens egen mark. Genom att investera våra pensionspengar lokalt, bidrar de och gör nytta i utvecklingen av kommunen.

Nyheter på Kommunalt fastighetsbolag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter