Kyrkviken

Kyrkviken

Miljöpartiet vill skapa Kyrkviksparken, en vacker våtmarkspark där det kraftigt förorenade regnvattnet från Sickla köpkvarter kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön


Regnvattnet som kommer från Sickla Köpkvarter med sina kraftigt trafikerade parkeringsplatser och stora takytor är den enskilt största föroreningskällan av Järlasjön.

 I kommunens dagvattenpolicy står att läsa:
”För att minska dagvattnets miljöbelastning ska byggnadsmaterial väljas som medför minsta möjliga miljöbelastning. Om föroreningar ändå uppstår ska dessa omhändertas vid källan.”

Kommunen har till ett alltför lågt pris övertagit ansvaret för reningen av det förorenade vattnet från köpkvarterets ägare och vill nu upplåta den vackra miljön i Kyrkviken för en reningsbassäng.  En anläggning som kan bli 300 meter lång och 6 meter bred.

Inför valet 2010 tillfrågades alla partier om de tänkte verka för att reningen skulle ske på land istället för i vattnet. Tre av fyra Allianspartier svarade då att de under kommande mandatperiod skulle verka för att ett landbaserat alternativ utreddes.

Inga landbaserade alternativ har utretts då de bedöms kosta mer än de pengar man redan fått från köpkvarterets ägare för att rena vattnet. Man kan verkligen fråga sig hur de makthavande politikerna har verkat för det de lovade innan förra valet.

På kommunstyrelsens sammanträde den 19:e maj 2016 påminde vårt språkrör Sidney Holm om vallöftet och lämnade in ett så kallat politikerinitiativ om att en alternativ lösning nu måste utredas. Politikerinitiativ behandlas normalt skyndsamt men initiativet kommer inte att behandlas före valet.

Vi vill se en lösning där Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken tas bort och trafiken leds över till Värmdövägen via Planiavägen. Vid Kyrkviken vill vi skapa en vacker våtmarkspark där dagvattnet på ett naturligt sätt kan renas på sin väg ner mot Järlasjön. 

Nyheter på Kyrkviken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter