Laddstolpar

Laddstolpar

Miljöpartiet i Nacka har under många år drivit frågan om att bygga upp en infrastruktur för laddning av elbilar i kommunen.
Miljöpartiet vill erbjuda laddmöjligheter vid kommunens egna anläggningar för anställda, besökande och allmänhet. För att el-fordon ska kunna få ordentlig spridning och användning krävs en väl fungerande laddinfrastruktur och idag finns det alldeles för få laddställen.

En viktig fråga vid uppbyggnaden av laddställen blir om elnätet klarar av att leverera ordentlig ström i uttagen för att snabbt ladda fordon. Miljöpartiet har väckt frågan om att vi måste anpassa Nackas elnät för snabbladdning, något som bl.a. kräver kraftigare ledningar. I dag är det många som väljer bort elbil för att det finns för få laddstationer samtidigt som det byggs för få laddstationer för att det finns för lite elbilar… en ond cirkel som knappast visar vägen framåt. Kommunen har här ett stort ansvar för att det byggs en infrastruktur anpassad för morgondagens elfordon.

År 2030 ska vi enligt riksdagsbeslut ha en fossiloberoende fordonsflotta i Nacka och vi behöver redan nu börja dimensionera elnätet för framtidens behov. Om vi ska klara av den nödvändiga omställningen till ett hållbart transportsystem behöver vi se en allt större andel el-fordon i Nacka. Framtiden är snart redan här och det gäller att inte minst kommande Nacka stad är en del av den!

Nyheter på Laddstolpar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter