Gondolbana/Linbana

Gondolbana/Linbana

Kollektivtrafik kan vara mer än bussar och tåg. Miljöpartiet föreslår ett system med gondolbanor som knyter ihop Nacka och förenklar resor till grannkommuner. Gondolbanans kapacitet motsvarar Tvärbanan maximalt utbyggd men till halva kostnaden. Gondolbanor är dessutom energieffektivt. Gondolbanorna går snabbt att bygga och kan finnas på plats inom några år, långt innan tunnelbanan står färdig.

Miljöpartiet vill

Gondolbanor finns i flera städer runtom i världen och planeras även för i en del städer i Sverige. Även i Nacka kan resandet inom kommunen och över kommungränserna till Lidingö och Stockholm förenklas. Stationerna kan med fördel placeras vid knutpunkter där det är enkelt att byta till Saltsjöbanan, Lidingöbanan, bussar och tunnelbana.

Miljöpartiet föreslår en gondolbana som knyter samman t.ex. Nacka strand/Bergs gård, Kvarnholmen Finnboda och Henriksdal med T-banestation/matarbussystem. Denna gondolbana kan bli nödvändig mycket snart eftersom buss- och båttrafiken kanske inte kommer att räcka för kollektivtrafikbehoven. Också när T-banesystemet är byggt så kommer gondolbanor att behövas, bl.a. för att få en bra fungerande matartrafik från områdena längs med Nackas norra kust. Gondolbanor är också än mer angeläget under Slussens ombyggnad.

En av de viktiga fördelarna med gondolbanor är linjedragningen. De kan dras fram i terräng med stora höjdskillnader, över vatten eller andra hinder utan att det orsakar ökade kostnader. Stationerna kan utformas och lokaliseras anpassade till de förhållanden som gäller vid stationslägena. De kan förläggas i markplanet eller upphöjt i de fall det är brist på tillgänglig markyta.
Gondolbanor har kapacitetsmässigt samma nivå som spårvagnar. Nu fungerande gondolbanor transporterar ca 3000 och upp till 6000 passagerare per timme i varje riktning. Gondolbanor erbjuder täta avgångar – i praktiken ingen väntetid alls – under hela dygnet. En normal turtäthet är 5 minuter mellan ankomst av gondol.
Miljömässigt är gondolbanor mycket gynnsamma. De drivs med elmotorer som vanligtvis finns i ena ändstationen. Används förnybar el orsakas inga utsläpp av vare sig växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxider eller partiklar på plats. De ljud som alstras är till största delen i motorn vid ändstationen och i mindre grad när gondolerna passerar tryckstöden.
Gondolerna rymmer rullstolar, elrullstolar, barnvagnar och cyklar, vilket gör att tillgängligheten är god även för äldre och personer med funktionshinder. Det är ett säkert sätt att ta sig fram. En kanadensisk studie anger att sannolikheten att en gondolresenär råkar ut för en allvarlig olycka är ungefär 20 000 gånger mindre än om den personen skulle åka bil. Eftersom gondoler är förarlösa finns samma trygghetsproblem som i t.ex. förarlösa tunnelbanevagnar. Gondolerna kan utrustas med övervakningskameror, tyst alarm och kommunikationsradioutrustning. Stationerna bör vara bemannade, vilket också ökar tryggheten.

Investeringskostnaderna beror bl.a. på antalet stationer, stationsutformning, markinlösen, grundläggning, antalet gondoler och utrustning av stationer och gondoler. Jämfört med spårbunden kollektivtrafik så har en gondolbanas banlängd liten påverkan på kostnaden och blir därför ett klart billigare alternativ än tunnelbana och spårvagn. Att en stor del av trafiken kan utföras utan personal är också en faktor som gör att gondolbanor blir ett billigt alternativ till traditionell kollektivtrafik.

Sträckning
Nacka/Sthlm cirkellinje (ca 7 km):
Nacka C (byte till motorvägsbussar och framtida t-bana) – Hästhagen – Hammarbyhöjden (byte till t-bana grön linje) – Sickla (byte till bussar, Saltsjöbanan och framtida t-bana) – Henriksdal – Kvarnholmen – Nacka Strand (byte till bussar och båtar) – Nacka C.

Nacka/Lidingö tvärlinje (ca 9 km):
Lidingö (byte till Lidingöbanan) – Telegrafberget – Kummelberget – Myrsjöskolan – Orminge Centrum – Kocktorp (byte till motorvägsbussar) – Tollare – Fisksätra (byte till Saltsjöbanan).

Läs även denna intervju i Nacka Värmdö Posten.

Nyheter på Gondolbana/Linbana

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter