Mindre barngrupper för arbetsro

Mindre barngrupper för arbetsro

Barnen är framtiden och Miljöpartiet vill ge alla barn och pedagoger en lugnare och tryggare lärande- och arbetsmiljö samt satsa mer på en giftfri miljö där även ekologisk mat ingår. Vi vill också att alla skolor får lika mycket pengar till undervisning genom att skolornas hyror bryts loss från skolpengen.


* Låta lärarna vara lärare genom att lyfta bort en del administrativa uppgifter.

* Att skolornas hyror ersätts vid sidan om skolpengen så att alla skolor kan satsa lika mycket pengar på det pedagogiska arbetet och så att pengar till extra stöd inte äts upp av allt högre hyreskostnader.

* Möjliggöra mindre barngrupper i förskolan genom riktade pengar. Utbildade pedagoger är en del men dessa måste även ha möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet, se och ha tid för varje barn.

* Servera mer ekologisk, vegetarisk och vegansk mat i förskolor och skolor samt se till att minst 50% av maten som serveras i kommunal regi ska vara ekologisk år 2020.

* Ha pedagogiska måltider där personal äter tillsammans med barnen eftersom pedagogiska måltider är ett viktigt lärandeverktyg.

* Ha fler skolpsykologer genom att satsa på psykiatriska team inom skolhälsovården, där en skolpsykolog och en kurator ska ansvara för max 500 elever.

* Prioritera säkra gång- och cykelvägar till alla skolor och förskolor.

* Förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan så att den känns relevant oavsett könstillhörighet samt genomsyras av normkritik.

Nyheter på Mindre barngrupper för arbetsro

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter