Östlig förbindelse

Östlig förbindelse

Nacka behöver en Östlig förbindelse som transporterar människor. Miljöpartiet vill att Nacka kommun lobbar för utbyggd tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och ny triangeltrafik mellan Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården i form av en färja för fotgängare och cyklister mellan dessa områden.
En Östlig vägförbindelser för ökad privatbilism känns inte som en särskilt hållbar framtidssatsning. Nya Österleden är heller inte gratis för Nackaborna men pengabiten är ännu inte specificerad.

I en rapport från Trafikverket framgår tydligt att en Östlig förbindelse i nuvarande utformning inte bidrar till att uppfylla miljömålen och målet om ökat kollektivtrafikresande. All forskning säger att mer bilvägar leder till mer biltrafik. En Östlig bilförbindelse skulle medföra en försämring för samtliga miljömål och göra att inget av målen om minskad klimatpåverkan, förbättrad luftmiljö respektive förbättrad boendemiljö nås.

Nacka kommun har lokala miljömål som är beslutade av kommunfullmäktige. Ett konkret mål är att minska bilars utsläpp, för att göra det måste vi ställa om vårt resande och inte åka lika mycket bil. Vi underlättar inte denna omställning genom att bygga fler bilvägar. Istället måste vi tänka nytt och prioritera de kollektiva färdmedlen före privatbilismen.

Miljöpartiet har länge efterfrågat en Östlig förbindelse som förbättrar tvärkommunikationerna. Vi har bara en annan syn på kommunikation: Miljöpartiet prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik före biltrafik. Vi behöver en Östlig förbindelse som i första hand transporterar människor – inte bilar.

Att planera samhället efter privatbilism är både dyrt och ineffektivt eftersom bilar tar mycket plats, bullrar och släpper ut avgaser och partiklar. Ökad användning av elbilar kommer visserligen minska både utsläpp och buller men bilarna kommer fortfarande ta mycket utrymme i anspråk. I Göteborg har man långt framskridna planer på att komplettera kollektivtrafiken med en modern linbana, någonting Miljöpartiet föreslog för Nacka redan 2012. Göteborgs linbana kommer kunna transportera 4000 resenärer i timmen till en kostnad av en miljard kronor. Österleden beräknas kosta 18 miljarder kronor, tänk vad mycket linbana och nya färjeförbindelser vi skulle kunna få för de pengarna. Vi skulle ha möjlighet att på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna knyta ihop fler kommuner och kommundelar, exempelvis Slussen, centrala Nacka, Boo, Värmdö och Lidingö.

Miljöpartiet i Nacka vill bygga en modern infrastruktur för framtiden och där ingår inga gigantiska bilsatsningar.

Miljöpartiet vill istället att Nacka kommun lobbar för utbyggd tunnelbana till Orminge och Älta, stadslinbana och ny triangeltrafik mellan Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården i form av en färja för fotgängare och cyklister mellan dessa områden.

Om det nu skulle visa sig att det finns en majoritet för en östlig vägförbindelse även bland Stockholms politiker, kommer vi självklart acceptera demokratiskt fattade beslut. Vi kommer då inte bara stå vid sidan om och protestera, utan göra allt som står i vår makt för att den östliga förbindelse som då planeras får största möjliga nytta för kollektivtrafiken, och minsta möjliga inverkan på miljön här i Nacka. Annars kommer vi totalt misslyckas både med att nå miljömålen och målet om ökat kollektivtrafikåkande.

Nyheter på Östlig förbindelse

Nacka, 2 februari 2022

Nacka slösar med koldioxid — Alliansen rycker på axlarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter