Pedagogiska måltider

Pedagogiska måltider

Förutom att ge energi och näring kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar livsstil.

Miljöpartiet vill

Varför måste vi äta mindre kött?
Idag använder många skolor skolmåltiden för att förbättra elevernas hälsa och måluppfyllelse. En bra skollunch underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Måltiden ger utmärkta lärtillfällen att prata om mat och hälsa, hur en portion ser ut enligt tallriksmodellen, var maten kommer ifrån, olika kulturer och religioners mattraditioner, varför det behövs säsongsvariation bland grönsaker, varför vi måste äta mindre kött, mer ekologisk, minska matsvinnet m.m.

Varför blir ett äpple brunt?
Ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan man t.ex. diskutera vad som händer med potatisen när man kokar den eller varför ett äpple blir brunt? Inom matematiken är äpplen och päron en klassiker men även volymberäkningar, statistik, budget m.m. skulle gå att koppla till skollunchen? Med lite fantasi kan man få in alla skolans ämnen på ett konkret sätt i en matdiskussion.

Det sociala samspelet är en viktig del av måltiden
Skollunchen skulle kunna bli ett tillfälle för sociala samspel och främjande av psykisk hälsa där kan lärarna spela en viktig roll för elevernas psykosociala välbefinnande. Lärarna kan vara medmänniskor som ser, lyssnar och förstå hur eleverna mår. Skolmåltiden kan bli ett tillfälle då lärarna hinner prata och lära känna eleverna bättre under mer avslappnade former.

Att vara delaktig och kunna påverka betyder mycket
En pedagogisk del för barnen är att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka fram & torka av eller vara delaktiga vid framtagning av matsedeln. Vi vill att den pedagogiska lunchen ska ingå i lärarnas arbetstid, maten kan då ses som ett arbetsredskap. Lunchen/arbetstidsdelen bör vara minst 20 minuter.

Nyheter på Pedagogiska måltider

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter