Skurubron

Skurubron

Miljöpartiet i Nacka vill att den nya bron ska anpassas för spårtrafik för att öka kapaciteten över sundet och förstärka kollektivtrafiken ut mot Värmdö.
 

Skurubron är egentligen två broar. Den äldsta byggdes 1915 och renoverades 1953-57 då även den andra bron kom till. Idag är broarna i behov av reparation samtidigt som Nacka och Värmdö växer och broarna används av allt fler.

Vi i Miljöpartiet är väl medvetna om att det behövs en väl fungerande broförbindelse över Skurusundet men tycker inte att det förslag som nu beslutats om uppfyller de kraven.

Av misstag delegerade kommunens politiska ledning bort valet av broalternativ till tjänstemannanivå. Eftersom varken vi eller Alliansen ville ha det alternativet som tjänstemännen redan bestämt, förlängde man remisstiden så ”vi” politiker också kunde vara med och påverka vilket alternativ det skulle bli. Vi i Miljöpartiet vill inte ha något av de utredda alternativen utan förespråkar en ny bro dikt an den södra bron med exakt samma profil som de gamla broarna. Vi vill också att den nya bron, efter det att de gamla broarna är renoverade ska användas för spårtrafik. Om möjligt vill vi också sammanfoga de gamla broarna och skapa ett reversibelt körfält så man får ett extra körfält vid rusningstrafik. Enda anledningen till att man vill ha en ny bro med en flackare profil är att man då kan köra snabbare än dagens 70 km/h över Skurusundet. Vi i Miljöpartiet tycker det är helt onödigt då det bara leder till att man flyttar de oundvikliga köerna en liten bit längre bort. Dessutom leder högre hastigheter också till högre bullernivåer och mer utsläpp. 

Det är sorgligt att den styrande majoriteten är fast i ett gammalt infrastrukturtänk från förra seklet och inte ens vill utreda spårtrafik över Skurusundet när man nu planerar för en ny bro. Vårt alternativ hade varit mer kostnadseffektivt än Trafikverkets förslag då en tågbro enbart kräver halva bredden av en motorvägsbro men samtidigt har en tredubbel kapacitet. Rälsdragning är dessutom en regional angelägenhet eftersom det löser knutar i andra delar av stockholmsväven vilket ger bättre möjlighet till finansiering.

Utöver 571 Mkr som ska finansieras via broavgifter tillkommer en extra administrativ avgift på 275 Mkr. Det är häpnadsväckande att kommunen går med på att betala så mycket pengar för byggandet av en bro som egentligen är en statlig angelägenhet. Kan det kanske vara för att avgiften helt och hållet vältras över på de boende på andra sidan bron och inte syns i kommunens budget?

Nedan en illustration över Miljöpartiets förslag:

Läs mer om Skurubron:
Nackas hemsida
Trafikverket

Nyheter på Skurubron

Nacka, 31 januari 2015

Nya Skurubron-någon måste ha räknat fel

Nacka, 3 juli 2013

Gamla Skurubron blir ny cykelväg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter