Slussen

Slussen

Slussen är den viktigaste trafikplatsen för många nackabor i deras vardag. I dag får Nacka allt sitt dricksvatten från Mälaren. För att skydda Mälarens vatten från saltvatteninträngning vid en höjning av havsnivån är det nödvändigt att Slussen byggs om.

Vi kämpar för nackabornas rätt till en fungerande kollektivtrafik under och efter Slussens ombyggnad. Vi vill ha en säker terminal med korta och bekväma byten till t-bana och stadsbussar. Bussterminalens läge måste prioriteras före kommersiella lokalers läge.


För Nackas del är det viktigt att vi får en säker bussterminal med korta och bekväma byten till T-bana och stadsbussar. Detta innebär bland annat att bussterminalens läge måste prioriteras före kommersiella lokalers läge. Om alternativet som väljs blir att spränga in terminalen i ett bergrum, ser vi i Miljöpartiet inte någon möjlighet att garantera resenärerna tillräcklig säkerhet med dagens biogasbussar eller övriga bussar utrustade med explosionsmotorer. Om SL har för avsikt att helt gå över till mer moderna elbussar, är det viktigt att även infrastrukturen i Nacka förbereds för snabbladdning av dessa elbussar. Storleken på bussterminalen har i planförslaget krympts ner ytterligare och den är nu mindre än vad som överenskommits med Nacka, detta helt utan dialog med Nacka kommun. 

Nyheter på Slussen

Nacka, 10 september 2014

Slussen är ett nav i trafiken mellan Slussen och Nacka

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter