Trähus

Trähus

Vi har fortfarande chans att påverka hur vårt kommande Nacka ska se ut allteftersom byggplanerna blir klara och det bestäms vem som ska få bygga vad på marken. Miljöpartiet vill se flerfamiljshus i trä i Nacka.
Varför ska vi då bygga hela lägenhetshus i trä? Jo, det går fortare, är billigare, gynnar svensk industri och… är jättebra för klimatet!

Att bygga i trä är hållbart på flera sätt. Det går fortare att bygga och blir därmed mindre stök och ljud under byggtiden eftersom trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden är hälften så lång som för betonghus och på sex månader är ett hus inflyttningsklart. Är det dessutom massivträ så behövs inte olika lager med isoleringar: de tjocka massiva modulerna är både inner-, ytter- och mellanväggar. Arbetsmiljön för de som bygger husen blir också bättre och genom att välja trä så kan en del av svensk industri utvecklas och gynnas. Det finns nämligen gott om träd i Sverige. Trähus är också klimatsmarta. Medan betongindustrin släpper ut koldioxid under tillverkningen så binder trähus koldioxid och belastar inte klimatet. Snarare förbättras det eftersom träden tar hand om koldioxid och binder det. Trähus har också låg energiförbrukning.

Trähus – och även höga sådana – kommer mer och mer. I nya Orminge centrum kommer nio lägenhetshus i trä snart att byggas. När centrala Nacka förtätas och högre hus planeras vill Miljöpartiet se åtminstone ett högt trähus. Vi vill komplettera kommunens dokument "Förhållningssätt till höga hus" med att det även ska innefatta höga hus i trä.

Nyheter på Trähus

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter